• Zarezerwuj telefonicznie: +48 695 551 671·
  • ul. Bohaterów Warszawy 2, Międzyzdroje·
 

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH KLIENTÓW – KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowny Kliencie,

Administratorem Twoich danych osobowych jest KRST, ul. Mikołaja Kopernika 8 lok. 6, 61-880 Poznań.
Z Administratorem danych możesz skontaktować się email: modiva@villamodiva.com

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem
usług hotelowych, czyli:
* a) realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
* b) zapewnienia bezpieczeństwa gości i personelu oraz mienia na terenie obiektu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
* c) rozliczaniem zrealizowanych usług oraz obsługi ewentualnych roszczeń, kierowanych względem Administratora (ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami). Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO.

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą: kontrahenci i dostawcy usług zewnętrznych dla Administratora Danych, np.: dostawcy mediów.
Twoje dane przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa będą przechowywane 30 dni. Dane przetwarzane w celu obsługi roszczeń przetwarzane będą przez do czasu przedawnienia roszczeń, zgodnie z Kodeksem Cywilnym. Dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane będą przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane zostaną usunięte lub zanonimizowane.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi hotelowej.
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, prawo żądania ich sprostowania czy usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.

W celu skorzystania z ww. praw należy wysłać maila na adres modiva@villamodiva.com
Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.

Zgodnie z przepisami prawa Administrator zobowiązany jest do
zweryfikowania tożsamości Klienta.

 

Share This